Nếu bạn có thói quen uống cà phê hàng ngày, khi qua Singapore, bạn nên học cách gọi đồ uống này bằng tiếng địa phương để có được một cốc cà phê đúng vị.

 1. Kopi: Cà phê đen với sữa đặc và đường
 2. Kopi Peng: Cà phê đá với sữa đặc có đường
 3. Kopi O: cà phê đen với đường, không sữa
 4. Kopi C: cà phê đen với sữa đặc không đường và cho thêm đường
 5. Kopi Kosong: cà phê đen không đường và sữa
 6. Kopi C Kosong: cà phê đen với sữa đặc không đường
 7. Kopi Siew Dai: cà phê với sữa đặc nhưng ít đường
 8. Kopi O Siew Dai: cà phê đen ít đường
 9. Kopi Gah Dai: cà phê đen với nhiều sữa đặc có đường
 10. Kopi Po: cà phê với sữa đặc có đường pha loãng
 11. Kopi O Po: cà phê đen với đường pha loãng
 12. Kopi Gau: cà phê mạnh với sữa đặc có đường
 13. Kopi O Gau: cà phê đen mạnh với đường
 14. Kopi Di Lo: cà phê cực đặc
 15. Kopi Gu You: cà phê với sữa đặc và 1 lát bơ

Bạn có thể dễ dàng mua được cà phê truyền thống ở các khu ăn uống tập trung như  food court, hawker centre, coffee shop tại Singapore. Giá 1 cốc cà phê truyền thống ở Singapore chỉ khoảng từ 80 cents đến $1.5.

 Nguồn: www.laihagiang.com