Bộ Giáo dục Singapore đã có thông báo về kỳ nghỉ chính thức tại trường Công lập cấp 1, cấp 2 năm học 2018.

  Cấp 1 và Cấp 2 trường Công lập Singapore
Kỳ nghỉ giữa Terms I & II 10/03/2018 (Thứ 7) đến 18/03/2018 (Chủ nhật)
Kỳ nghỉ giữa Semesters I & II 26/05/2018 (Thứ 7) đến 24/06/2018 (Chủ nhật)
Kỳ nghỉ giữa Terms III & IV 01/09/2018 (Thứ 7) đến 09/09/2018 (Chủ nhật)
Kỳ nghỉ cuối năm học 17/11/2018 (Thứ 7) đến 31/12/2018 (Thứ 2)

 

Bộ Giáo dục Singapore cũng thông báo các ngày lễ 2018 dành cho học sinh và giáo viên như sau.

CÁC NGÀY LỄ 2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG CÔNG LẬP SINGAPORE

Kỳ 1 (Term I) Tết Dương lịch (New Year’s Day) 01/01/2018 (Thứ 2)
Tết Âm lịch (Lunar New Year) 16/02/2018 (Thứ 6)
17/02/2018 (Thứ 7)
Kỳ 2 (Term II) Thứ 6 Tốt lành (Good Friday) 30/03/2018 (Thứ 6)
Ngày Quốc tế Lao động (Labour Day) 01/06/2018 (Thứ 3)
Ngày Phật đản (Vesak Day) 29/05/2018 (Thứ 3)
Term III Ngày lễ Hari Raya Puasa 15/06/2018 (Thứ 6)
Ngày Quốc khánh Singapore (National Day) 09/08/2018 (Thứ 5)
Term IV Ngày lễ Hari Raya Haji 22/08/2018 (Thứ 4)
Lễ hội Ánh sáng (Deepavali) 06/11/2018 (Thứ 3)
Lễ Giáng sinh (Christmas Day) 25/12/2018 (Thứ 3)
 

* Thứ 2, ngày 19 tháng 02 năm 2018 sẽ là ngày được nghỉ bù cho dịp Tết Âm lịch

Dưới đây là thông tin các kỳ nghỉ tại trường Công lập Singapore năm học 2018 bằng tiếng Anh trên trang website của Bộ Giáo dục Singapore

www.moe.gov.sg/education/school-terms-and-holidays

https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/school-terms-and-holidays-for-2018