Bộ Giáo dục Singapore đã có thông báo về kỳ nghỉ chính thức tại các trường Dự bị Đại học (Junior Colleges – JCs) thuộc hệ giáo dục Công lập của Singapore năm học 2018.

Năm 1 Dự bị Đại học

(JC Year 1)

Năm 1 Dự bị Đại học

(JC Year 2)

Kỳ nghỉ giữa  Terms I & II 10/03/2018 (Thứ 7) đến 18/03/2018 (Chủ nhật)
Kỳ nghỉ giữa Semesters I & II 26/05/2018 (Thứ 7) đến 24/06/2018 (Chủ nhật)
Kỳ nghỉ giữa Terms III & IV 01/09/2018 (Thứ 7) đến 09/09/2018 (Chủ nhật)
Kỳ nghỉ cuối năm học 24/11/2018 (Thứ 7) đến 31/12/208 (Thứ 2) Kỳ thi A Level kết thúc vào ngày 31/12/2018 (Thứ 2)

Bộ Giáo dục Singapore cũng thông báo các ngày lễ 2018 dành cho học sinh và giáo viên như sau.

CÁC NGÀY LỄ 2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG CÔNG LẬP SINGAPORE

Kỳ 1 (Term I) Tết Dương lịch (New Year’s Day) 01/01/2018 (Thứ 2)
Tết Âm lịch (Lunar New Year) 16/02/2018 (Thứ 6)
17/02/2018 (Thứ 7)
Kỳ 2 (Term II) Thứ 6 Tốt lành (Good Friday) 30/03/2018 (Thứ 6)
Ngày Quốc tế Lao động (Labour Day) 01/06/2018 (Thứ 3)
Ngày Phật đản (Vesak Day) 29/05/2018 (Thứ 3)
Term III Ngày lễ Hari Raya Puasa 15/06/2018 (Thứ 6)
Ngày Quốc khánh Singapore (National Day) 09/08/2018 (Thứ 5)
Term IV Ngày lễ Hari Raya Haji 22/08/2018 (Thứ 4)
Lễ hội Ánh sáng (Deepavali) 06/11/2018 (Thứ 3)
Lễ Giáng sinh (Christmas Day) 25/12/2018 (Thứ 3)
 

* Thứ 2, ngày 19 tháng 02 năm 2018 sẽ là ngày được nghỉ bù cho dịp Tết Âm lịch

Ngoài ra học sinh và giáo viên còn được nghỉ thêm các ngày sau:

Youth Day (Ngày hội Giới trẻ) 01/07/2018 (Chủ nhật)
(Ngày thứ 2, 02/07/2018 sẽ được nghỉ bù)
Day after National Day (Nghỉ sau ngày Quốc khánh Singapore) 10/08/2018 (Thứ 6)
Teachers’ Day (Ngày nhà giáo Singapore) 31/08/2018 (Thứ 6)
Children’s Day (Ngày Trẻ em)
(chỉ dành cho học sinh Tiểu học)
05/10/2018 (Thứ 6)

Dưới đây là thông tin các kỳ nghỉ tại trường Công lập Singapore năm học 2018 bằng tiếng Anh trên trang website của Bộ Giáo dục Singapore

https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/school-terms-and-holidays-for-2018