Các học sinh quốc tế, trong đó có học sinh Việt Nam, muốn có cơ hội vào học tại các trường Tiểu học hệ Công lập của Singapore cần phải tham gia kỳ thi AEIS hoặc S-AEIS.

Tên tiếng Anh đầy đủ của kỳ thi AEIS là: The Admissions Exercise for International Students. Kỳ thi AEIS do Bộ Giáo dục Singapore tổ chức vào tháng 9 hàng năm.

Ngoài ra, học sinh quốc tế cũng có thể tham gia kỳ thi bổ sung có tên viết tắt là S-AEIS, tên tiếng Anh đầy đủ là Supplementary Admissions Exercise For International Students, cũng do Bộ Giáo dục Singapore tổ chức vào tháng 2.

Những học sinh thi đậu kỳ thi AEIS sẽ làm thủ tục nhập học vào trường công lập Singapore vào tháng 12 để tháng 1 năm sau bắt đầu vào năm học mới.

Học sinh thi đậu kỳ thi S-AEIS sẽ nhập học chậm hơn các bạn nửa năm, bắt đầu năm học vào tháng 6.

Yêu cầu độ tuổi cho học sinh thi vào hệ Tiểu học trường Công lập Singapore:

Học sinh không được hơn quá 2 tuổi so với các bạn cùng lớp theo quy định của Bộ Giáo dục.

Học sinh sẽ tham gia hai môn thi Toán và tiếng Anh.

Có 2 bài thi vào hệ tiểu học:
a) 1 bài thi cho hệ tiểu học lớp 2/3
b) 1 bài thi cho hệ tiểu học lớp 4/5

Học sinh sẽ chọn 1 trong 2 bài thi dựa trên độ tuổi quy định dưới đây:

Tuổi tại thời điểm ngày mùng 1 tháng 1 của năm nhập học Bài thi phù hợp Trình độ của bài kiểm tra Kết quả
7 đến 7+ P2/P3 P1/P2 P2/ P1/ trượt
8 đến 8+ P2/P3 P1/P2 P3/ P2/ P1/ trượt
9 đến 9+ P4/P5 P3/P4 P4/ P3/ P2/ trượt
10 đến 10+ P4/P5 P3/P4 P5/ P4/ P3/ trượt
11 đến 11+ P4/P5 P3/P4 P5/ P4/ trượt
12 đến 12+ P4/P5 P3/P4 P5/ trượt

Chú ý:

  • Những thí sinh đăng ký dự thi hệ tiểu học lớp 2/3 có thể được xếp vào lớp 3, 2, 1 hoặc trượt, tùy thuộc vào kết quả của bài
    thi và độ tuổi.
  • Những thí sinh đăng ký dự thi hệ tiểu học lớp 4/5 có thể được xếp vào lớp 5, 4, 3, 2 hoặc trượt, tùy thuộc vào kết quả của
    bài thi và độ tuổi.