Kỳ thi AEIS (tên tiếng Anh đầy đủ là: The Admissions Exercise for International Students) là kỳ thi tuyển sinh các học sinh quốc tế, trong đó có học sinh Việt Nam, vào học tại các trường Công lập Cấp 1, Cấp 2 tại Singapore. Kỳ thi này chính thức được tiến hành từ năm 2008 do Bộ Giáo dục Singapore tổ chức vào tháng 9/ tháng 10 hàng năm.

Bắt đầu từ năm 2012, Bộ Giáo dục Singapore tiến hành tổ chức thêm 1 kỳ thi S-AEIS, tên tiếng Anh đầy đủ là: Supplementary Admissions Exercise for International Students. Đây là kỳ thi tuyển sinh bổ sung vào các trường Công lập cấp 1, cấp 2 của Singapore. Kỳ thi S-AEIS được tổ chức vào tháng 2/ tháng 3 hàng năm.

Kết quả đỗ/ trượt sẽ được thông báo vào tháng 12 (đối với kỳ thi AEIS vào tháng 9/10) và vào tháng 4 (đối với kỳ thi S-AEIS vào tháng 2/3). Dựa vào kết quả thi, chỗ trống dành cho học sinh quốc tế tại các trường Công lập và nơi ở của thí sinh, Bộ Giáo dục Singapore sẽ sắp xếp trường học cho thí sinh. Thời gian nhập học sẽ vào tháng 1 (nếu đỗ AEIS) hoặc tháng 5 (nếu đỗ S-AEIS).

Học sinh sẽ tham gia thi 2 môn: Toán và tiếng Anh.

Bạn có thể để lại comment ở dưới nếu có câu hỏi gì về kỳ thi AEIS, S-AEIS tại Singapore.