Những câu ca dao hát ru nói về kinh nghiệm sống hay và dễ thuộc nhất.

 

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

***

Ai ơi đừng chóng chớ chầy.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

***

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

***

Dù ai nói đông nói tây,

Lòng ta cứ vững như cây giữa rừng.

***

Đi cho biết đó biết đây,

Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

***

Em ơi anh dặn em này,

Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.