Những câu ca dao hát ru nói về vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước hay và dễ thuộc nhất.

 

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

***

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

***

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.