Tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất thế giới – Simon Sinek đã nêu ra những vấn đề của giới trẻ ngày nay (thế hệ Y – Millennials) như: lòng tự tôn suy giảm, kém khả năng đối phó với stress, thiếu kiên nhẫn do luôn được thỏa mãn tức thời, sử dụng mạng xã hội quá đà xa rời cuộc sống thực, không biết làm thế nào để xây dựng những mối quan hệ sâu sắc.

Simon Sinek cũng đưa ra những giải pháp cho mỗi cá nhân cũng như các tổ chức, công ty, tập đoàn để giúp giới trẻ ngày năng tăng cường kỹ năng giao tiếp xã hội, xây dựng sự tự tin, học cách kiên nhẫn, cân bằng giữ cuộc sống và công nghệ.

Dưới đây là link video bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

  1. Link video trên Youtube bằng tiếng Việt:

Những vấn đề khiến giới trẻ ngày nay khó thành công

 

  1. Link video trên Youtube bằng tiếng Anh:

This is Why You Don’t SUCCEED | Simon Sinek