Luật pháp Singapore quy định hành vi không xả nước sau khi sử dụng tại các nhà vệ sinh công cộng ở Singapore bị coi là phạm luật. Nếu bạn bị phát hiện vi phạm, số tiền phạt sẽ là S$150.

Hiện nay, hầu hết các nhà vệ sinh tại các trung tâm mua sắm lớn tại quốc đảo được lắp đặt thiết bị xả nước tự động. Nhiều hệ thống thang máy có gắn thiết bị phát hiện nước tiểu (Urine Detection Devices), đặt chuông báo và đóng cửa thang máy cho đến khi cảnh sát đến xử lý người vi phạm.