Quan hệ đồng giới không được chấp nhận tại Singapore và mức án tù tới 2 năm sẽ được áp dụng với những người vi phạm.

Hát, đọc hoặc nói tục tĩu ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền hoặc 3 tháng tù hoặc cả hai.

Nói xấu, phỉ báng, vu khống ở ngoài đời thực cũng như trên mạng xã hội sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới S$100,000 hoặc phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai được áp dụng đối với Tòa án cấp cao hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.  Đối với các tòa án khác như Tòa án Nhà nước, tội vu khống, nói xấu được áp dụng mức phạt tới S$20,000 hoặc phạt tù tới 12 tháng hoặc cả hai.