Trên thế thời hiện có 3 quốc gia thành phố không có thủ đô đang tồn tại bao gồm: Monaco, Vatican và Singapore.

Do vậy, Singapore chỉ là 1 trong 3 quốc gia thành phố (city-states) có chủ quyền tính đến thời điểm này.

Trong lịch sử, vào thời kỳ Phục hưng, ở châu Âu, có các thành phố của Ý, thành Rome, Athens, Carthage cũng được coi là các quốc gia thành phố.